Odsłonięcie ściany pamięci

18 listopada 2017 r. to szczególny dzień dla całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie – 100-lecie istnienia placówki.

W tym dniu dokonano oficjalnego odsłonięcia Ściany pamięci, na której znajdują się:

 • gabloty ze Sztandarami Szkoły,
 • pamiątkowe tablice poświęcone:
 •  nauczycielom i wychowankom Liceum Pedagogicznego,
 • zasłużonym pracownikom Szkoły Podstawowej nr 1,
 • 10. rocznicy nadania szkole imienia Armii Krajowej oraz
 •  tablica ufundowana przez społeczność szkoły z okazji jubileuszu 100-lecia,
 • tablica pamiątkowa: „Ku czci Nauczycieli, którzy byli pracownikami Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie w latach 1917 – 2017 a nie ma już Ich wśród nas”.

Symbolicznego przecięcia wstęgi oraz pamiątkowego wpisu dokonali:

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie – p. Magdalena Andrzejczak.
 2. Burmistrz Miasta Gostynina, przedstawiciel organu prowadzącego – p. Paweł Kalinowski.
 3. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – p. Marek Martynowski.
 4. Prezes Gostynińskiego Towarzystwa Kulturowo – Naukowego, absolwentka szkoły – p. dr Barbara Konarska – Pabiniak.
 5. Przedstawiciel społeczności uczniowskiej, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Mikołaj Krysiak.
 6. Przedstawiciel Rady Rodziców, przewodnicząca Rady Rodziców – p. Tatiana Popovych.

        Poświęcenia odsłoniętej ściany dokonał ksiądz Infułat Wojciech Góralski.

Minutą ciszy uczczono wszystkich zmarłych nauczycieli, których nazwiska znajdują się na ścianie pamięci!