Ocalić od zapomnienia...- wystawa kronik szkolnych.

Odzwierciedleniem szkolnych wydarzeń są szkolne kroniki. W nich zapisane są wszystkie ważne dla życia szkoły sprawy, uczniowskie sukcesy, imprezy sportowe i kulturalne oraz wizyty gości. Są skarbnicą wiedzy, kopalnią wspomnień i wzruszeń.

W przeddzień Jubileuszu Szkoły biblioteka zaprosiła na wystawę szkolnych kronik. Wzbudziła ona ogromne zainteresowanie, a ileż przy tym było radości, zaskoczenia, wzruszenia. Miłym sposobem podziękowania i zostawienia swojego „śladu” były wpisy do kroniki.

W zbiorach naszej szkoły najstarszy kronikarski zapis sporządzony został w latach 1945-1949 – to perełka naszego zbioru. Później nastąpiła przerwa. Kronikarskie zapiski wznowione zostały w 1978 roku i nieprzerwanie trwają do dnia dzisiejszego, a prowadzi je p. Ewa Stolarz.

Dla nas i dla odwiedzających naszą szkołę gości, kronika to niemy świadek dziejów Szkoły Podstawowej Nr 1 i jej społeczności. Każdy ze wzruszeniem i ogromnym zainteresowaniem przewraca karty kronik. W pamięci powracają wtedy wspomnienia minionych wydarzeń i ich bohaterowie. Po drodze zdarzyło się wiele ciekawych, wzruszających, trudnych i wesołych chwil. Co jakiś czas zmieniają się twarze naszych Uczniów, ich Rodziców i Pracowników, ale pamiętamy o wszystkich.

Razem tworzymy historię tej szkoły…

 W dniu jubileuszu zaproszeni goście, a w szczególności emeryci ze wzruszeniem przeglądali pożółkłe karty kronik, niektórzy odwiedzali nas po kilku dniach, by móc nacieszyć się wspomnieniami minionych lat…