Goście z Grecji, Hiszpanii i Chorwacji w naszej szkole

W dniach 22-28 kwietnia gościć będziemy w naszej szkole partnerów projektu "Moje pasje - Moją przyszłością" realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Przyjedzie do nas 12-osobowa grupa uczniów i 14-osobowa grupa nauczycieli z Grecji, Chorwacji i Hiszpanii. Będą oni uczestniczyli w lekcjach, szkoleniach, uroczystościach szkolnych i wycieczkach.

Jesteśmy jedyną szkołą podstawową w naszym mieście, która po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację międzynarodowego projektu. 

 

Czytaj więcej...

Od września 2018 r. w klasach pierwszych ruszają trzy programy własne!

Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci nauczyciele opracowali programy własne, które chcą realizować z uczniami przyszłych klas pierwszych.

Dla miłośników matematyki program „Na matematycznej wyspie”. Uczestnicząc w grach i zabawach matematycznych dzieci będą doskonalili swoje umiejętności j kreatywne myślenie. Będą mogli zgłębiać tajemnice „królowej nauk”.

„Koduję, więc jestem” to propozycja programu dla tych dzieci, których interesuje logiczne myślenie, tworzenie gier i animacji, zastosowanie kodowania w poszukiwaniu rozwiązań, praca z tabletem i tablicą interaktywną.

Jeśli ktoś lubi sport i turystykę zapraszamy do klasy z programem „Sportowa Jedyneczka”. Rozwój zainteresowań sportowych i turystyki, udział w rajdach i wycieczkach, współorganizacja imprez sportowych i turystycznych to cel tego programu.

Zapraszamy przyszłych uczniów klas pierwszych do naszej szkoły oraz do wyboru takiej klasy, w której pod kierunkiem nauczyciela będzie można spełniać swoje marzenia i znaleźć przyjaciół o podobnych zainteresowaniach.

Sadzenie lasu

11 kwietnia  . uczniowie wolontariatu w Nadleśnictwie - Drzewce posadzili sadzonki brzozy. Nadleśniczy Pan Aleksander Tomala przeprowadził pogadankę na temat  co można, a czego nie można podczas przebywania w lesie. Przed sadzeniem drzewek wyjaśnił w jaki sposób sadzi się sadzonki. Następnie wspólnie wykonano sadzenie. Dzieci dowiedziały się, że o las trzeba dbać nie tylko nie śmiecąc, ale i np. wycinając stare drzewa a na ich miejsce sadzić nowe.

                                                                                   Wolontariat

Czytaj więcej...