Nasze pasje – naszą przyszłością

Projekt o tym tytule został zatwierdzony do realizacji przez Agencję Narodową programu Erasmus+. Będzie on realizowany w czterech szkołach europejskich od 1 października 2017 roku do 30 września 2019 roku. Nasza szkoła jest szkołą koordynującą. Partnerami w projekcie są szkoły podstawowe z Hiszpanii (Murcia), Grecji (Heraklion) oraz Chorwacji (Vinkovci). Celem głównym projektu jest stwarzanie uczniom możliwości rozwoju ich pasji i zainteresowań, a także wzrost umiejętności komunikowania się w języku angielskim i wykorzystanie nowoczesnych technik informacji i komunikacji do pracy i współpracy online.

Projekt realizowany będzie głównie podczas zajęć dodatkowych odbywających się raz w tygodniu w okresie trwania projektu. Wezmą w nich udział uczniowie chętni, deklarujący gotowość do pracy nad zadaniami projektowymi i pragnący rozwijać swoje zainteresowania językowe i informatyczne. W każdej szkole wyłonione zostaną dwie 15-osobowe grupy uczniów (klub Erasmus+ dla uczniów klas IV-V oraz dla uczniów klas VI-VII) oraz jedna 10-osobowa grupa nauczycieli pracująca wspólnie z uczniami nad zadaniami projektu. Każdy klub będzie pracował nad rozwojem umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz wykorzystywać nowoczesne technologie. Kluby będą także współpracowały między sobą na poziomie międzynarodowym. W ciągu dwóch lat trwania projektu uczniowie i nauczyciele spotkają się czterokrotnie – w tym roku szkolnym planujemy spotkania w Hiszpanii i w Polsce a w przyszłym roku odwiedzimy Grecję i Chorwację.

Zapraszamy chętnych uczniów i nauczycieli do współpracy!

Koordynator projektu – Renata Zalewska