Organizacja pracy Szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasy I - zajęcia od godz. 800 (przez cały rok szkolny pierwsza zmiana)

 

Punkt przedszkolny - 700 - 1600 

(możliwa zmiana godzin w zależności od potrzeb rodziców)

 

Świetlica szkolna - 645 - 1615

(możliwa zmiana godzin w zależności od potrzeb rodziców)

 

 Sekretariat szkolny czynny codziennie

w godzinach 700 - 1600

(od 01 stycznia 2018 r.)

ZAPRASZAMY