OŚWIADCZENIE

 

OŚWIADCZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

Drodzy Państwo

W zawiązku z artykułem Pana Piotra Mrówki zamieszczonym na portalu GOSTYNIN.INFO pod tytułem: Komisja Rewizyjna w SP nr 1: Rada Rodziców sfinansowała remont gabinetów?  oraz zamieszczonym w artykule wpisem cytuję:

- Pani dyrektor przedstawiła stanowisko, że remont gabinetów finansowała Rada Rodziców – dodał Przewodniczący Stanisław Pieniążek,

 

Oświadczam, że nigdy nie przedstawiłam stanowiska, w którym stwierdziłabym, że remont gabinetów sfinansowała Rada Rodziców. Są to kłamstwa i pomówienia uderzające w moją osobę oraz dobre imię całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 1im. Armii Krajowej w Gostyninie.

 Oświadczam również, że reorganizacja związana z sekretariatem szkoły i gabinetami dyrektora i wicedyrektora, która odbyła się podczas remontów w roku szkolnym 2016/2017 nie była sfinansowana ani z budżetu szkoły, ani przez Radę Rodziców.

W tej sprawie swoje stanowisko przedstawili Przewodniczący Rady Rodziców w latach 2016-2018.

 /Załącznik – oświadczenie Przewodniczących Rady Rodziców/.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Magdalena Andrzejczak