Akcja - Ratujemy i Uczymy Ratować

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy zostało przeprowadzone w klasach III-ich, w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Osobami odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie były panie: A. Panek i I. Reńda. Celem szkolenia było wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się, co to jest resuscytacja, pozycja boczna ustalona, nauczyły się, jak należy sprawdzić przytomność i oddech osoby poszkodowanej i jak prawidłowo wezwać pomoc. Zdobytą wiedzę wykorzystały następnie w trakcie ćwiczeń praktycznych na manekinach. Przeprowadzenie szkolenia przyczyniło się również do przezwyciężenia lęku i obaw przed podejmowaniem działań w sytuacjach zagrożenia. Wyrobiło u dzieci umiejętność wzywania pomocy, powiadamiania służb ratowniczych. W czasie ćwiczeń praktycznych uczniowie udowodnili, że posiadają dużą wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i potrafią przeprowadzić wszystkie podstawowe czynności ratujące życie.

A. Panek, I. Reńda