Sadzenie lasu

11 kwietnia  . uczniowie wolontariatu w Nadleśnictwie - Drzewce posadzili sadzonki brzozy. Nadleśniczy Pan Aleksander Tomala przeprowadził pogadankę na temat  co można, a czego nie można podczas przebywania w lesie. Przed sadzeniem drzewek wyjaśnił w jaki sposób sadzi się sadzonki. Następnie wspólnie wykonano sadzenie. Dzieci dowiedziały się, że o las trzeba dbać nie tylko nie śmiecąc, ale i np. wycinając stare drzewa a na ich miejsce sadzić nowe.

                                                                                   Wolontariat