Nowe komputery w pracowni informatycznej

W listopadzie 2018 r. dzięki ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców otrzymaliśmy 25 000 zł na zmodernizowanie pracowni informatycznej. Zakupionych zostało 13 komputerów wraz z oprogramowaniem. Otrzymany sprzęt pozwoli nam na bardziej efektywne prowadzenie lekcji.