Liga Ochrony Przyrody w SP1

Liga Ochrony Przyrody (LOP) to ogólnopolskie stowarzyszenie, posiadające status organizacji pożytku publicznego, którego celem jest ochrona przyrody. Jest to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Akcja ta działa również w naszej szkole, dlatego też LOP ma na celu:

- prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania stosunku społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,

- popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,

- zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,

- inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,

- czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Liga Ochrony Przyrody została założona aż w 1925 r. przez prof. Adama Wodziczkę. Została ona założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku 9 stycznia, obchodzony jest Dzień Ligii Ochrony Przyrody. Organizacja przestała działać podczas II wojny światowej, ale odrodziła się w Łodzi 1945 r. I działa do dziś.

        Podstawową jednostką organizacyjną ligi jest koło (klub) działające w przedszkolach, szkołach i innych instytucjach. Władzami jednostek podstawowych są walne zgromadzenia członków oraz zarządy składające się z 3 członków: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

  LOP działa w 26 polskich miastach i ich okolicach, w tym też w Płocku, a co za tym idzie, i w naszej szkole. Dlatego każdy uczeń może zostać członkiem stowarzyszenia i działać na rzecz ochrony środowiska.

 

W załączeniu zdjęcia miłośników przyrody z wręczonymi legitymacjami.

 

Uczennica klasy VId

Maria Smolak

Opiekun SK LOP

Maria Chromniak