Święto Patrona Szkoły - Armii Krajowej

Tegoroczne  obchody Święta Patrona Szkoły – Armii Krajowej- rozpoczęła zorganizowana 22.02.19 dla klas IV-VIII prelekcja filmu „Historia o Was już nie milczy” poświęconego członkom AK z powiatu gostynińskiego należącym do lokalnego oddziału Władysława Dubielaka i spotkanie z Panią Anną Orzeszek – Borkowską. Na korytarzu szkolnym została przygotowana wystawa poświęcona AK i członkom oddziału Dubielaka. Dnia 5.03.19 wszyscy uczniowie obejrzeli prezentację dotyczącą historii AK i jej działalności na terenie ziemi gostynińskiej oraz uczestniczyli we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznym. Grupy zerowe wykonały gazetkę  przed swoją klasą a uczniowie kl. I-III uczestniczył w przeglądzie  piosenki patriotycznej(karaoke). Ostatnim punktem była wizyta złożona 6.03.19 r.  Państwu Darii i Wacławowi  Błaszczykom. Podczas przebiegającego w miłej i rodzinnej atmosferze spotkania, uczniowie przekazali zaprzyjaźnionym kombatantom życzenia i kwiaty od szkolnej społeczności.