Komunikat Komitetu Strajkowego

Komitet Strajkowy przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie, informuje, że jeżeli 05. 04. 2019 r. strona rządowa nie podpisze porozumienia ze Związkami Zawodowymi, to od 08. 04. 2019 r. rozpocznie się strajk bezterminowy.

Powodem podjęcia strajku jest niespełnienie żądań podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami.

W czasie strajku w szkole nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w związku z tym prosimy o zapewnienie swoim dzieciom opieki.

W przypadku niespodziewanego zamknięcia szkoły lub przedszkola, gdy nie ma możliwości zapewnienie opieki dziecku w wieku do 8 lat, rodzice mają możliwość wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

Już dziś pragniemy Państwu podziękować za wyrozumiałość i przeprosić za wszystkie utrudnienia.

Prosimy również codziennie sprawdzać informacje w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

O zakończeniu strajku i wznowieniu zajęć dydaktycznych zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Przewodnicząca Komitetu Strajkowego
Maria Chromniak