Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,


w  związku z planowanym na poniedziałek (08 kwietnia) bezterminowym strajkiem nauczycieli, pragnę poinformować, że dołożę wszelkich starań, aby zapewnić opiekę na terenie szkoły. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie będzie otwarta w godzinach pracy.

Obiady będą wydawane każdego dnia. Rodziców, których dzieci korzystają z obiadów, a nie przyjdą one w poniedziałek (i ewentualnie w kolejne dni strajku) do szkoły, proszę o odwołanie obiadu każdego dnia do godziny 9.00. 

Proszę również codziennie sprawdzać informacje w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły, gdyż w przypadku strajku, o jego zakończeniu  i wznowieniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

 

Z poważaniem Dyrektor Szkoły

Magdalena Andrzejczak