Informacja dotycząca bezterminowego strajku nauczycieli

Szanowni Państwo,

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, informuje 

    o rozpoczętym  dziś (08.04.2019 r.) bezterminowym strajku nauczycieli.  

                             

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie będzie otwarta w godzinach pracy, w miarę możliwości będą odbywać się tylko zajęcia opiekuńcze.

 

Obiady będą wydawane każdego dnia. Rodziców, których dzieci korzystają z obiadów, a nie przyjdą  w kolejne dni strajku          

 do szkoły, proszę  o odwołanie obiadu każdego dnia do godziny 9.00. 

 

Proszę również codziennie sprawdzać informację w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły, gdyż w przypadku odwołania strajku,  

i wznowieniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

 

 

Z poważaniem Dyrektor Szkoły

Magdalena Andrzejczak