SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY ROZSTRZYGNIĘTY !

25 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny skierowany do uczniów kl. II i III.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów reprezentujących poszczególne klasy. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu miało na celu doskonalenie znajomości języka polskiego oraz upowszechnienie kultury językowej wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej i podniesienie poziomu ich kompetencji ortograficznych. Stało się również okazją do integracji środowiska szkolnego i wymiany doświadczeń. 10 maja w obecności p. wicedyrektor Anny Panek ogłoszono wyniki, wręczono dyplomy i upominki.

 

 

 

Oto laureaci konkursu:

kl. II

I miejsce: Lena Szwarc, kl. II c

II miejsce: Gabriela Ziółkowska, kl. II b

III miejsce: Alicja Skibińska, kl. II a

kl. III

I miejsce: Mirella Bielińska, kl. III b

II miejsce: Patrycja Wypych, kl. III b

III miejsce: Jakub Michalski, kl. III b

  Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie.

Organizatorzy: Anna Walczak, Monika Majewska