Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie  informuje, że w związku z prognozowanymi coraz wyższymi temperaturami powietrza i koniecznością zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na podstawie § 12 ust. 7 pkt. 11 Statutu Szkoły zarządza co następuje:

1. Skrócenie zajęć lekcyjnych w dniach 11 i 12 czerwca 2019 r. (wtorek, środa) z możliwością przedłużenia o kolejne dni, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć.

2. Harmonogram skróconych zajęć:

 

  1.      8.00      -      8.35      /5 MIN. PRZERWA/
  2.      8.40      -      9.15      /5 MIN. PRZERWA/
  3.      9.20      -      9.55      /10 MIN. PRZERWA/
  4.     10.05     -    10.40      / 5 MIN. PRZERWA/
  5.     10.45     -    11.20      /20  MIN. PRZERWA OBIADOWA/
  6.     11.40     -     12.15      /10  MIN. PRZERWA/
  7.     12.25     -     13.00      / 5 MIN. PRZERWA/
  8.     13.05     -     13.40      / 5 MIN. PRZERWA/

 

3. Grupy 0   -   zajęcia w godz. 8.00 – 12.00

Punkt Przedszkolny   - zajęcia bez zmian

Obiad od godz. 11.00

Świetlica bez zmian.

 Dyrektor Szkoły

Magdalena Andrzejczak