Skrócenie zajęć lekcyjnych

        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie informuje, że do końca bieżącego tygodnia tj. do 14 czerwca 2019 r. włącznie będą skrócone zajęcia według podanego wcześniej harmonogramu. W związku z nadal utrzymującymi się wysokimi temperaturami powierza.

                                                                                                                                 Z poważaniem
                                                                                                                                  M. Andrzejczak