Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

 

 

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Dziadkowie, Pradziadkowie!

 

  

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

02 września 2019 r. o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

W wypadku deszczu klasy 2-8 udają się bezpośrednio do pracowni. 

Klasy 0 i 1 - sala gimnastyczna 

 

W sposób szczególny zapraszamy przedstawicieli wojennego pokolenia, (tych, którzy urodzili się przed zakończeniem II wojny światowej), aby w sposób symboliczny dokończyć przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację #Przerwany Marsz.  

 

W "Jedynce" 1 września 1939 r.  miał się rozpocząć kolejny rok szkolny, lecz zamiast klas wypełnionych uczniami naszą szkolę zamieniono na szpital. Przywożono tu rannych żołnierzy z pól bitewnych. Po zajęciu przez Niemców, na dziedzińcu szkoły palono książki, portrety, krzyże, obrazy, mapy, pomoce szkolne. Ocalały jedynie sztandar szkoły, ukryty przez woźną panią Janinę Michalską-Bogdanowicz. Naukę wznowiono 10 lutego 1945 r.

 

Bądźmy razem 02 września i wspólnie międzypokoleniowo świętujmy 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie