Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

„Moje pasje” to tytuł kolejnego, międzynarodowego projektu w naszej Szkole. Projekt uzyskał akceptację Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży działającej w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wniosek o fundusze, napisany przez nauczycielki: Renatę Kuźniewską i Anitę Stachowską we współpracy z młodzieżą klas 8, został zatwierdzony do realizacji jako jeden z 69 na 216 złożonych. Otrzymaliśmy z dotacji MEN dofinansowanie w wysokości 12 913 euro (55 562,40 zł).

Projekt „Moje pasje” to odpowiedź na potrzebę rozwoju zainteresowań młodzieży. Ma na celu ukierunkować ich zdolności, wspierać aktywność, potencjał twórczy i jednocześnie budować przyjazne relacje z partnerami projektu (Liceum Ekonomiczne w Złoczowie – Ukraina). Realizacja projektu przyczyni się do odkrywania wspólnych korzeni, przezwyciężania uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Podczas spotkań (jedno na Ukrainie 15 – 21 września 2019 r. i drugie w Polsce 29.09 – 05.10. 2019 r.) uczniowie zaprezentują swoje pasje na forum, zdobędą wiedzę z interesujących ich dziedzin.

Aktywności uczniów: warsztaty (teatralne, komputerowe, muzyczne, taneczne), festiwal pasji, wystawa poplenerowa, wystawy fotograficzne, gry dydaktyczne, nagranie w studio, spotkania integracyjne.