Wycieczka do Kłóbki

Niecodzienną lekcję historii odbyli uczniowie klas I b i III a odwiedzając Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. Dzieci zwiedziły dwór rodu Orpiszewskich. Ekspozycja wnętrz dworu dzieli się na trzy części. W starszej, parterowej części budowli odtworzono atmosferę dworu jako siedziby ziemiańskiej, domu wielopokoleniowej rodziny Orpiszewskich. W drugiej części ekspozycji, mieszczącej się w piętrowym skrzydle pałacowym, zorganizowano wystawę twórczości malarskiej mieszkanki dworu, Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, narzeczonej Fryderyka Chopina. Trzecia część ekspozycji mieści się w zabytkowych, piwnicach pałacowych, gdzie odtworzono m.in. kuchnię dworską, spiżarnie i pralnię.

 W tych niepowtarzalnych wnętrzach dzieci uczestniczyły w zajęciach savoir-vivre „ O zachowaniu się przy stole”. Zajęcia wprowadziły wszystkich w miniony już świat obyczajowości szlacheckiej, szczególnie codziennych spotkań przy zastawionym stole. Po części teoretycznej, połączonej z prezentacją zabytkowych, niestosowanych już dzisiaj naczyń i sztućców, uczestnicy zajęć zaaranżowali pełne nakrycie stołu. Następnie zapoznaliśmy się z kilkunastoma obiektami architektury wiejskiej,z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Oprócz trzech zagród, na które składają się chałupy, stodoły, chlewiki, obórki, stajnie i spichlerzena terenie skansenowskiej wsi odtworzone zostały stare zakłady rzemieślnicze — kuźnia, olejarnia i garncarnia oraz wiatrak „koźlak”. W centrum skansenowskiej wsi znajduje się stara karczma, budynek szkoły, remiza strażacka i kościół.

W jednej z zagród uczniowie uczestniczyli w warsztatach pod hasłem „Tradycyjne pożywienie na Kujawach”. Pierwsza część warsztatów odbyła się w olejarni, gdzie dzieci czynnie pomagały w procesie tłoczenia oleju z ziaren lnu. W drugiej części wyrabiały masło w kierzance.  Lekcja połączona była z degustacją świeżego masła. Wycieczkę zakończyliśmy ogniskiem.

Uczniowie klas I b i III a.