Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy

na Uroczystą Akademię z okazji 80-tej rocznicy

wybuchu II wojny światowej i Dnia Edukacji Narodowej,

która odbędzie się środę 09 października 2019 r.

o godzinie 16.00 na sali gimnastycznej.

 

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1

w Gostyninie