Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych, Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie podkom. Krzysztof Olszar i st. sierż. Tomasz Wróblewski przeprowadzili działania profilaktyczno-edukacyjne w naszej szkole "Bezpieczna droga do szkoły". Zajęcia odbyły się w klasach pierwszych i w grupach zerowych.

 Policjanci omawiali podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczyli odróżniania różnego rodzaju znaków drogowych, utrwalali zasady zachowania się na przejściach dla pieszych oraz poruszania się i zabaw w pobliżu jezdni. Zajęcia połączone zostały z ćwiczeniami praktycznymi na pobliskim przejściu dla pieszych.

Spotkania z policjantem organizowane są w naszej szkole od wielu lat na początku każdego roku szkolnego i przynoszą bardzo dobre efekty. Uczniowie przypominają sobie wszystkie obowiązujące zasady zachowania się w drodze do i ze szkoły. Dzieci aktywnie uczestniczą w spotkaniu, zadają wiele pytań, identyfikują i opisują czynności zawodowe policjanta oraz  wykazują się dobrą znajomością znaków drogowych i zasad przechodzenia przez ulicę.

 Serdeczne podziękowania dla policjantów za cenne i pouczające spotkanie.

Joanna Zielińska