AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA - "MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ"

17 września 2021 r.  uczniowie i nauczyciele naszej szkoły po raz kolejny aktywnie przyłączyli się do akcji „Sprzątania Świata”, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska.W tym roku akcja przebiegała pod hasłem  "Myślę więc nie śmiecę". Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia, a miejskim Urząd Miasta Gostynina.

Akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021” jak zawsze towarzyszył cykl zajęć o tematyce proekologicznej, w czasie którym uczniowie dowiedzieli się jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku przyrodniczemu i jak można temu zapobiegać. 

Uczniowie klas młodszych (klasy I –III)  utrwalali tematykę dotyczącą segregowania odpadów, wykonywali pracę plastyczną, porządkowali teren szkolny oraz sadzili klasową roślinność. Uczniowie  klas starszych (klasy IV, V i VI) zaopatrzeni w rękawice ochronne oraz worki na śmieci wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami, ruszyli w teren wyznaczony przez Urząd Miasta. Sprzątanie rozpoczęto spotkaniem z Leśniczym p. Markiem Dąbrowskim , który wskazał wyznaczony teren sprzątania.  W tym roku przydzielonym terenem dla naszej szkoły był teren w kierunku Zalesia i Skrzan. Wszyscy chętnie wzięli udział w akcji, gdyż są świadomi zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

Akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA corocznie pokazuje, że w naszej szkole kształci się pokolenie aktywne i pozytywnie zaskakujące świadomością oraz poczuciem odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i całą Planetę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i czynny udział w akcji.

Joanna Zielińska,

Karolina Adamowska