Kalendarium - wrzesień 2021

                 Kalendarium wydarzeń klasowych i szkolnych - wrzesień 2021

 

Kalendarium   wydarzeń  - wrzesień 2021

Data:

Klasa:

Wydarzenie:

Więcej informacji:

Klasy 0, grupy przedszkolne

01.09

klasy 0,  grupy

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

 

06 - 09.09

klasy0,  grupy

Zebrania z  rodzicami

 

….09

grupy 0

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

artykuł – Strona główna www

08-10.09

grupy

Zdjęcia grupowe

 

15.09

klasy 0

Dzień Kropki

artykuł –  www Grupy przedszkolne

20.09

 grupy

Dzień Przedszkolaka

artykuł –  www Grupy przedszkolne

13-17.09

grupy

Próbna ewakuacja w grupach

 

28.09

klasy 0

Światowy Dzień Jabłka

artykuł –  www Grupy przedszkolne

29.09

klasy 0

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

w bibliotece

artykuł –  www Grupy przedszkolne

30.09

klasy 0, grupy

Dzień Chłopaka

artykuł –  www Grupy przedszkolne

Klasy I - III

01.09

 I-III

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

 

06-09.09

I-III

Zebrania z  rodzicami

 

08-10.09

I-III

Zdjęcia klasowe

 

….09

klasy I

Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

artykuł – Strona główna www

….09

Świetlica I-III

Czytanie pod chmurką

artykuł – Strona główna www

13-17.09

I-III

Próbna ewakuacja w klasach

 

17.09

I-III

Sprzątanie świata

artykuł – Strona główna www

20,21.09

IIa,  IIIa

Zielona Szkoła

Goreń Duży

28.09

IIb,  IIIb

Wycieczka do Torunia

artykuł – Strona główna www

….09

biblioteka

Kiermasz taniej książki

 

29.09

I-III

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

artykuł – Strona główna www

30.09

I-III

Dzień  Chłopaka

uroczystości w klasach

Klasy IV- VIII

01.09

IV-VIII

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

 

….09

 IV-VIII

Zajęcia wspomagające

język polski, matematyka,

 język angielski

06- 09.09

IV-VIII

Zebrania z  rodzicami

 

08-10.09

IV-VIII

Zdjęcia klasowe

 

17.09

IV, V, VI

akcja Sprzątanie Świata

artykuł – Strona główna www

13-17.09

IV-VIII

Próbna ewakuacja w klasach

 

16.09

VIIa,  VIIb

Spotkanie z pisarzem Bartłomiejem Zimnym

artykuł – Strona główna www

22.09

VIa, VIb

Wycieczka do Torunia

artykuł – Strona główna www

27.09-01.10

klasy IV-VIII

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

program – Strona główna www

28.09

VIIIb, VIIId

Rajd rowerowy

 Szlakiem walk o niepodległość

29.09

IVa, IVc

Wycieczka do Torunia

artykuł – Strona główna www

29.09

IVb

Wycieczka do Torunia

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy,  Planetarium

30.09

IV-VIII

Dzień  Chłopaka

uroczystości w klasach

30.09

 

Odsłonięcie tablic ku czci Żołnierzy Niezłomnych

artykuł – Strona główna www

30.09

IV-VIII

Wyjście do kina

film Wyprawa do dżungli