XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu 01 października 2021 r. nasza szkoła była organizatorem jednodniowego Święta Tabliczki Mnożenia. Jest to bezpłatna akcja edukacyjna, której celem było m.in.: propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki, miała również zachęcić wszystkich uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia ,,tabliczkowych” zaległości po wakacjach. ,,Tabliczkowa wiedza” była sprawdzana w kl. IV-VIII podczas krótkich egzaminów pisemnych i ustnych. W naszej szkole uczniowie codziennie na każdej przerwie śródlekcyjnej mają możliwość uczenia się tabliczki mnożenia, która jest umieszczona na podstopniach schodów. Dzięki temu są one widoczne dla wchodzących po nich uczniów. Atrakcyjna, kolorowa forma graficzna przyciąga uwagę i sprzyja zapamiętywaniu informacji. Jest to wielokrotnie przetestowana, skuteczna metoda nauczania. Integracja doświadczeń wzrokowych, słuchowych i motorycznych sprzyja wielopoziomowej percepcji rzeczywistości. Dzięki niej uczniowie łatwo i szybko utrwalają tabliczkę mnożenia, która jest nieodzownym elementem w naszym życiu.

Koordynatorami lokalnymi były panie: Urszula Karpińska, Maja Ogłodzińska, Ewa Nowakowska, Sylwia Janecka, Elżbieta Jagodzińska, Anna Markiewicz.

 Ewa Nowakowska