Bezpieczny Niechroniony

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji programu profilaktycznego Bezpieczny Niechroniony. Jego celem jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród pieszych i rowerzystów, zwiększenie liczby pieszych poruszających się po drogach wyposażonych w elementy odblaskowe oraz promowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym. Organizatorzy zaprosili wszystkich uczniów do włączenia się do akcji „Bank odblasków”. Akcja polega na pozyskiwaniu i ponownym wykorzystaniu elementów odblaskowych poprzez naklejanie ich na rowery lub elementy ubrań.

 

W ramach programu ogłoszono także konkursy dla uczniów klas 4-7:

- film reklamowy promujący używanie elementów odblaskowych (opiekun: M. Chromniak),

- prezentację multimedialną na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (opiekun: M. Chromniak),

- zaprojektowanie ulotki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym (opiekun: A. Michalak)

- zaprojektowanie logo programu (opiekun A. Michalak).

Uczniowie klas czwartych pod kierunkiem pani Anny Michalak wykonywali plakaty promujące bezpieczeństwo pod hasłem „Widoczny pieszy – bezpieczny pieszy”.

O realizacji kolejnych działań będziemy informować na szkolnej stronie internetowej.

Renata Nyckowska, Anna Michalak, Maria Chromniak