Ocalić od zapomnienia...

W przeddzień Jubileuszu Szkoły biblioteka zaprosiła na wystawę szkolnych kronik. Wzbudziła ona ogromne zainteresowanie, a ileż przy tym było radości, zaskoczenia, wzruszenia. Miłym sposobem podziękowania i zostawienia swojego „śladu” były wpisy do kroniki.

Czytaj więcej...

Październik – Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Jak co roku biblioteka szkolna przygotowała różne zajęcia z okazji tego święta. Dzieci ze świetlic I-II oraz III-IV brały udział zajęciach pt. „Po nitce do kłębka” , które przypominały o poszanowaniu książek, o zasadach wypożyczania i były fajną zabawą z bohaterami książek.

Czytaj więcej...

„Cztery pory baśni”

Biblioteka szkolna zaingurowała coroczne zajęcia czytelnicze dla gr. 0 pt. „Cztery pory baśni”. Spotkanie zgodnie z aktualną porą roku rozpoczęło się od przeczytania opowiadania „Jesienne bukiety”. Maluchy opowiadały o zmianach zachodzących w przyrodzie – oznakach jesieni. Każde z dzieci narysowało jesienne liście, z których powstał piękny, jesienny bukiet.

Czytaj więcej...

„Już jesień…”

W bibliotece szkolnej grupa uczniów z kl. I c uczestniczyła w jesiennych zajęciach czytelniczych. Dzieci wysłuchały wierszy i zagadek o jesieni. Następnie wykonały rysunki i obejrzały film o jesiennych pracach w ogródku sympatycznego Krecia.

Czytaj więcej...