Ocalić od zapomnienia...

W przeddzień Jubileuszu Szkoły biblioteka zaprosiła na wystawę szkolnych kronik. Wzbudziła ona ogromne zainteresowanie, a ileż przy tym było radości, zaskoczenia, wzruszenia. Miłym sposobem podziękowania i zostawienia swojego „śladu” były wpisy do kroniki.

 Odzwierciedleniem szkolnych wydarzeń są szkolne kroniki. W nich zapisane są wszystkie ważne dla życia szkoły sprawy, uczniowskie sukcesy, imprezy sportowe i kulturalne oraz wizyty gości. Dla wielu współczesnych to zapewne strata czasu. Bo cóż może być fascynującego w gromadzeniu i opracowywaniu wydarzeń, których sami jesteśmy świadkami? Patrząc jednak w przyszłość, informacje te będą skarbnicą wiedzy, kopalnią wspomnień i wzruszeń, sezamem inspiracji... A to bardzo wiele...

W zbiorach naszej szkoły najstarszy kronikarski zapis sporządzony został w latach 1945-1949 – to perełka naszego zbioru. Później nastąpiła przerwa. Kronikarskie zapiski wznowione zostały w 1978 roku i nieprzerwanie trwają do dnia dzisiejszego.

Dla nas i dla odwiedzających naszą szkołę gości, kronika to niemy świadek dziejów Szkoły Podstawowej Nr 1 i jej społeczności. Każdy ze wzruszeniem i ogromnym zainteresowaniem przewraca karty tych kronik. W pamięci powracają wtedy wspomnienia minionych wydarzeń i ich bohaterowie. Po drodze zdarzyło się wiele ciekawych, wzruszających, trudnych i wesołych chwil. Co jakiś czas zmieniają się twarze naszych Uczniów, ich Rodziców i Pracowników, ale pamiętamy o wszystkich.

 Razem tworzymy historię tej szkoły…