Dokumenty Szkoły

 

STATUT SZKOŁY    pobierz

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY    pobierz

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY 2021/2022  pobierz

PLAN PRACY SZKOŁY    pobierz

 

REGULAMINY:

 

- Regulamin Rady Rodziców   pobierz

- Regulamin Samorządu Szkolnego klas 1 - 3   pobierz

- Regulamin Samorządu Szkolnego klas 4 - 7   pobierz

- Regulamin dyskotek szkolnych   pobierz

- Regulamin boiska szkolnego   pobierz

- Regulamin sali gimnastycznej   pobierz

- Regulamin dotyczący przyborów, przyrządów i sprzętu sportowego znajdującego się na sali gimnastycznej   pobierz

- Regulamin szatni zajęć wychowania fizycznego   pobierz

- Regulamin szatni przedszkolnej   pobierz

- Regulamin szatni klas 1 - 7   pobierz

- Regulamin korzystania z szafek szkolnych   pobierz

- Regulamin klasy sportowej   pobierz

- Regulamin Rady Pedagogicznej   pobierz

- Regulamin dyżurów nauczycieli   pobierz

- Regulamin świetlicy   pobierz

- Regulamin biblioteki   pobierz

- Regulamin stołówki szkolnej  pobierz

- Regulamin monitoringu wizyjnego pobierz

- Regulamin organizowania wycieczek szkolnych   pobierz

- Karta wycieczki   pobierz

- Wniosek - sprawdzenie autokaru   pobierz

- Rozliczenie wycieczki   pobierz

- Regulamin uczestnictwa w kuligu   pobierz

- Regulamin wyjścia na basen   pobierz

- Regulamin uczestnika wycieczki   pobierz

- Regulamin uczestnictwa w zawodach sportowych   pobierz

- Karta wyjścia na zawody sportowe   pobierz

- Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie  pobierz