Dyrekcja Szkoły

 

Dyrektor Szkoły: Magdalena Andrzejczak

(od 01 września 2016 roku) 

 

 

wicedyrektor: Anna Panek

(od 01 września 2018 roku)

  wicedyrektor: Agnieszka Olszewska

(od 01 września 2016 roku)

 

                                                                                                               

                      

 

  

 

.