Dostęp do e-dziennika

Z przyjemnością informujemy, że w naszej szkole wdrożony jest dziennik elektroniczny. Z e-dziennika korzystają zarówno uczniowie jak i ich rodzice. Warunkiem, który umożliwi Państwu rejestrację jest podanie wychowawcy swojego adresu e-mail. Te osoby, które zrobiły to w poprzednim roku mają dostęp do dziennika bez ponownej rejestracji (może być konieczne ustawienie nowego hasła;-))

Moduł UCZEŃ jest dostępny bezpłatnie dla każdego rodzica i ucznia. Umożliwia komunikację ze szkołą oraz bieżący wgląd w dane dziecka odnotowywane w dzienniku przez nauczycieli. Frekwencja, oceny, sprawdziany, uwagi. Teraz wszystko pod ręką w jednym miejscu:-)

Mamy nadzieję, że ta forma wymiany informacji przyczyni się do wzmocnienia więzi rodziców ze szkołą dzięki równemu i bezpłatnemu dostępowi do e-dziennika i będzie wsparciem dla ucznia w jego rozwoju poprzez pełny dostęp do informacji o postępach w nauce oraz dodatkową możliwość komunikacji z nauczycielami.

 Adres strony z e-dziennikiem:

 https://uonetplus.vulcan.net.pl/gostynin

 

 

.