Informacje dla rodziców

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 730 - 1530

Pracownicy administracji:

 

Katarzyna Jankowska - sekretarz szkoły

Irena Dryńkowska - kierownik gospodarczy

Magdalena Rudzińska - pracownik administracji

 

Dyżury kadry kierowniczej

Dyrektor  Magdalena Andrzejczak

poniedziałek 1330 - 1530

Wicedyrektor  Agnieszka Olszewska

środa, czwartek 1330 - 1530

Wicedyrektor  Anna Szczepanowska

wtorek, piątek 1330 - 1530

 


Dyżury nauczycieli - dni otwarte

 (1530 - 1630)

04.10.2016r.

10.01.2017r.

23.05.2017r.

 


Godziny pracy pedagoga szkolnego

(p. Renata Nyckowska)

poniedziałek  800 - 1230

wtorek  830 - 1430

środa  900 - 1430

czwartek  830 - 1430

piątek  800 - 1400

 

Godziny pracy logopedy

(p. Renata Urbańska)

środa  910 - 1410

czwartek  910 - 1410

piątek 1010 - 1310

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej - sala 8 i 29

(op. Dorota Budner i Joanna Zielińska)

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej
(p. Ewa Stolarz)

poniedziałek  800 - 1400

wtorek  800 - 1400

środa  800 - 1430

czwartek  800 - 1430

piątek  800 - 1300

 


Pielęgniarka szkolna - Krystyna Zaręba

przyjmuje

poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz. 800 - 1430

wtorek 1030 - 1430

 

 Obiady w stołówce szkolnej wydajemy w godz. 1230 - 1400

(o zamawianiu i odmawianiu obiadów w stołówce szkolnej prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 900)

 

Informujemy, że prowadzimy w szkole dokumentację fotograficzną wszystkich imprez i uroczystości. Zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej i w gazetce szkolnej.
Jeśli ktoś z Państwa nie życzy sobie, aby fotografie jego dziecka były publikowane prosimy o zgłoszenie tego wychowawcy klasy lub pocztą elektroniczną pod adresem szkoły.

 

 administrator: R. Kuźniewska

.