Informacje dla rodziców

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 730 - 1530

Pracownicy administracji:

 

Katarzyna Jankowska - sekretarz szkoły

Irena Dryńkowska - kierownik gospodarczy

Magdalena Rudzińska - pracownik administracji

 

Dyżury kadry kierowniczej

Dyrektor  Magdalena Andrzejczak

Wicedyrektor  Agnieszka Olszewska

Wicedyrektor  Anna Panek

od poniedziałku do piątku 800 - 1530

 


Dyżury nauczycieli - dni otwarte

 (1530 - 1630)

23 października 2018 r.

21 maja 2019 r.

 


Godziny pracy pedagoga szkolnego

(p. Renata Nyckowska)

poniedziałek  830 - 1230

wtorek  800 - 1500

środa  800 - 1500

czwartek  830 - 1230

piątek  830 - 1230

 

Godziny pracy logopedy

(p. Renata Urbańska)

od poniedziałku do piątku


Godziny pracy świetlicy szkolnej 


od poniedziałku do piątku w godz. 645 - 1630

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej
(p. Ewa Stolarz)

poniedziałek  800 - 130i 1400 - 1515

wtorek  800 - 1500

środa  800 - 1400

czwartek  800 - 1300

piątek  800 - 1345

 


Pielęgniarka szkolna - Krystyna Zaręba

przyjmuje

od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1430

 

 Obiady w stołówce szkolnej wydajemy w godz. 1200 - 1400

(o zamawianiu i odmawianiu obiadów w stołówce szkolnej prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 900)

 

Informujemy, że prowadzimy w szkole dokumentację fotograficzną wszystkich imprez i uroczystości. Zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej i w gazetce szkolnej.
Jeśli ktoś z Państwa nie życzy sobie, aby fotografie jego dziecka były publikowane prosimy o zgłoszenie tego wychowawcy klasy lub pocztą elektroniczną pod adresem szkoły.

 

 administrator: R. Kuźniewska

.