KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu informacji takich danych w UE (RODO) informuję, że:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych.

2) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie ul. J. Ozdowskiego 2, 09-500 Gostynin

3) Inspektorem Ochrony Danych jest osoba wyznaczona przez Administratora Danych Osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

4) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją celów na podstawie i w granicach prawa-nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5) Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.

7) Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.

9) Dane osobowe są przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.

10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.