Po lekcjach

Zajęcia pozalekcyjne dla klas I-III

Koło szachowe dla kl. III (M. Majewska, T. Zarzycka)

"Koduję więc jestem" - kodowanie dla klas II (M. Matuszewska)

Zespół taneczny dla klas I – III ­(M. Zaborowska)

SKS dla klas I-III (M. Andrzejczak)

"Moje spotkania z filozofią" (M. Majewska)

 

Zajęcia pozalekcyjne dla klas IV-VIII

 

Chór szkolny (T. Sarniak)

Wolontariat szkolny (D. Stępniak)

Koło teatralne (R. Idzikowski)

Koło języka angielskiego - klasy IV-VIII (J. Wesołowska)

LOP (M. Chromniak)

SKS (piłka nożna, siatkówka, aerobik, pływanie) (A. Olszewska, M. Lińska, B. Kujawa, R. Cepil)

"Paszport do Liceum" - kl. VIII (R. Grabowska, E. Jagodzińska)

Zespół taneczny (M. Zaborowska)

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna:

 

 

Zajęcia wyrównawcze dla klas I-III

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV-VIII

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia rewalidacyjne