Dane dla sponsorów

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

09 - 500 Gostynin

ul. Ozdowskiego 2

nr rachunku 14 90120004 0000 1081 2001 0001

z dopiskiem na jaki cel mają być wydatkowane przekazane pieniądze

.