Dane dla sponsorów

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1

09 - 500 Gostynin

ul. Ozdowskiego 2

 

NOWY NUMER KONTA

Bank Pekao nr rachunku 76 1240 3187 1111 0010 9601 0926

z dopiskiem na jaki cel mają być wydatkowane przekazane pieniądze

.