Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Rekrutacja do świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie na rok szkolny 2017/2018

Dokumenty do pobrania:

W dniach od 01.06.2017r. do 14.06.2017r. ogłaszamy nabór dzieci do świetlicy szkolnej.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:                                                           

* obojga rodziców pracujących                                                                                                   

* dojeżdżające                                                                                                                            

* rodziców pracujących, samotnie wychowujących                                               

* inne trudne sytuacje

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie do wychowawców świetlicy lub sekretariatu szkoły prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 14.06.2017r. Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę na dokładne wpisanie numerów dowodów osób upoważnionych do odbioru dziecka. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu.

Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej szkoły www.sp1gostynin.edu.pl w informacji dla rodziców lub można otrzymać ją również od wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia do wyczerpania miejsc. 

TERMINARZ:                                                                                                                     

14.06.2017r. – do godziny 15.00 – ostateczny termin złożenia karty zapisu do świetlicy szkolnej                                                                                    

19.06.2017r. – posiedzenie komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej

21.06.2017r. – ogłoszenie wyników naboru, podanie list zakwalifikowanych dzieci na szkolnej tablicy informacyjnej