Kalendarz roku szkolnego 2021-2022

 

PAŹDZIERNIK

 

14.10.2021r.

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

15.10.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (1z 8)

LISTOPAD

 

01.11.2021 r.

Wszystkich Świętych

- dzień wolny od zajęć

 

11.11.2021 r.

Narodowe Święto Niepodległości

 – dzień wolny od zajęć

 

12.11.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (2 z 8)

 

16.11.2021 r.

Dzień Otwarty Online

Dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30 

 

 

24-26.11.2021 r.

Zebrania z rodzicami

 

GRUDZIEŃ

 

23.12-31.12 2021 r.

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

STYCZEŃ

 

01.01.2022 r.

Dzień wolny od zajęć – Nowy Rok

 

06.01.2022 r.

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć

 

07.01.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (3 z 8)

 

07.01.2022 r.

Wystawienie ocen śródrocznych

 

31.01-13.02.2022 r.

Ferie zimowe

 

31.01.2022 r.

Zakończenie śródrocza roku szkolnego 2021/2022

LUTY

 

14.02.2022 r.

Nowy plan lekcji

 

16-18.02.2022 r.

Śródroczne zebrania z rodzicami kl. 0-VIII

 

18.02.2022 r.

Apel podsumowujący wyniki śródroczne

 dla kl. I-III i IV-VIII

MARZEC

 

 

Egzamin próbny ósmoklasisty

KWIECIEŃ

 

14-19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc

 

29.04.2022 r.

Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

godz. 1530  (biblioteka)

MAJ

 

02.05.2022 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (4 z 8)

 

03.05.2022 r.

Dzień wolny od zajęć – 3 Maja

 

11-13.05.2022 r.

 

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

 

05.2022 r.

Egzaminy ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII (5,6,7 z 8)

 

 

27.05.2022 r.

Wystawienie ocen przewidywanych i niedostatecznych

 

 

CZERWIEC

 

08.06.2022 r.

Dzień Otwarty - Dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30  (poinformowanie rodziców o ocenach przewidywanych i zagrożeniach oceną niedostateczną)

 

 

10.06.2022 r.

Wystawienie ocen rocznych i końcowych

 

16.06.2022 r.

Boże Ciało – dzień wolny

 

17.06.2022 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (8z8)

 

24.06.2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

 

 

 1.      Możliwe są zmiany wyżej podanych terminów wynikające ze zmiany organizacji pracy szkoły.

2.      Terminarz opracowany na podstawie Kalendarza Roku Szkolnego i po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.