Kalendarz roku szkolnego 2019-2020

 

WRZESIEŃ

 

 

16-18.09.2019 r.

 

Zebrania organizacyjne z rodzicami.

PAŹDZIERNIK

 

 

14.10.2019 r.

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

22.10.2019 r.

 

Dzień otwarty – dyżur nauczycieli  – godz. 15.30-16.30

 

 

31.10.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (1z 8)

LISTOPAD

 

 

01.11.2019 r.

 

Wszystkich Świętych - dzień wolny

 

 

11.11.2019 r.

 

Narodowe Święto Niepodległości

 – dzień wolny od zajęć

 

 

20-22.11.2019 r.

 

Zebrania z rodzicami

GRUDZIEŃ

 

 

23.12-31.12 2019r.

 

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

STYCZEŃ

 

 

01.01.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć – Nowy Rok

 

 

02.-03.01.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(2,3z8)

 

 

06.01.2020 r.

 

Trzech Króli – dzień wolny od zajęć

 

14.01.2020 r.

 

Dzień otwarty – dyżur nauczycieli  – godz. 15.30-16.30

 

 

27.01.20120 r.

 

Wystawienie ocen śródrocznych

 

 

31.01.2020 r.

 

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2019/2020

LUTY

 

 

03.02.2020 r.

 

Nowy plan lekcji

 

 

05-07.02.2020 r.

 

Śródroczne zebrania z rodzicami kl. 0-VIII

 

 

07.02.2020 r.

 

Apel podsumowujący wyniki śródroczne

 dla kl. I-III i IV-VIII

Bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych

 

 

10-23.02.2020 r.

 

Ferie zimowe

MARZEC

 

 

 

Egzamin próbny ósmoklasisty

KWIECIEŃ

 

 

 

09-14.04.2020 r.

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc

 

 

21,22,23.04.

2020 r.

 

Egzaminy ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas I-VII (4,5,6 z 8)

 

 

29.04.2020 r.

 

Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

godz. 1530  (biblioteka)

 

 

30.04.2020 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (7 z 8)

MAJ

 

 

01.05.2020 r.

 

Dzień wolny od zajęć – 1 Maja

 

 

06-08.2020 r.

 

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

 

 

29.05.2019 r.

 

Wystawienie ocen przewidywanych i niedostatecznych

CZERWIEC

 

 

02.06.2020 r.

 

Dzień Otwarty - Dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30  (poinformowanie rodziców o ocenach przewidywanych i zagrożeniach oceną niedostateczną)

 

 

11.06.2020 r.

 

Boże Ciało – dzień wolny

 

 

12.06.2020 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (8z8)

 

 

15.06.2020 r.

 

* Wystawienie ocen rocznych i końcowych

 

 

 

26.06.2020 r.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020

  • klasy IV-VII godz. 8.30
  • klasy I-III godz. 1000
  • klasy VIII- 11.30

 

  • grupy przedszkolne godz.1100

 

 

 1.      Możliwe są zmiany wyżej podanych terminów wynikające ze zmiany organizacji pracy szkoły.

2.      Terminarz opracowany na podstawie Kalendarza Roku Szkolnego i po konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.