Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

 

WRZESIEŃ

 

19-21.09.2018 r.

 

Zebrania organizacyjne z rodzicami.

PAŹDZIERNIK

23.10.2018 r.

 

Dzień otwarty – dyżur nauczycieli  – godz. 15.30-16.30

LISTOPAD

02.11.2018 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (1 z 8)

21-23.11.2018 r.

 

Zebrania z rodzicami

GRUDZIEŃ

22.12-31.12 2018r.

 

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

STYCZEŃ

01.01.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć – Nowy Rok

02.01.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(2 z 8)

18.01.2019 r.

 

Wystawienie ocen śródrocznych

28.01-10.02. 2019 r.

 

Ferie zimowe

 

31.01.2019 r.

 

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2018/2019

LUTY

11.02.2019 r.

 

Nowy plan lekcji

13-15.02.2019 r.

 

Śródroczne zebrania z rodzicami kl. 0-VIII

14.02.2019 r.

 

Apel podsumowujący wyniki śródroczne

 dla kl. I-III i IV-VIII

MARZEC

 

 

Egzamin próbny ósmoklasisty

KWIECIEŃ

15, 16, 17. 04.

2019 r.

 

Egzaminy ósmoklasisty

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

dla klas I-VII (3,4,5 z 8)

18-23.04.2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna – Wielkanoc

24.04.2019 r.

 

Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

godz. 1530  (biblioteka)

24-26.04.2019 r.

 

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

29-30.04.2019 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (6,7 z 8)

 

MAJ

01.05.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć – 1 Maja

02.05.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 (8 z 8)

03.05.2019 r.

 

Dzień wolny od zajęć – Święto Konstytucji 3 Maja

17.05.2019 r.

 

Wystawienie ocen przewidywanych

21.05.2019 r.

 

Dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30  (poinformowanie rodziców

o ocenach przewidywanych i zagrożeniach oceną niedostateczną)

CZERWIEC

07.06.2019 r.

 

* Wystawienie ocen rocznych i końcowych

20.06.2018r.

 

Dzień wolny od zajęć - Boże Ciało

 

21.06.2019 r.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

  • klasy IV-VIII godz. 9.00
  • klasy I-III godz. 1100
  • grupy przedszkolne godz.1200

 

 

 

  1. 1.      Możliwe są zmiany wyżej podanych terminów wynikające ze zmiany organizacji pracy szkoły.