Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

 

 

WRZESIEŃ

03.09.2018r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

19-21.09.2018r.

Zebrania organizacyjne z rodzicami

wg prowadzonego porządku i ustaleń na Radzie Pedagogicznej.

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

01.11.2018r.

Dzień wolny od zajęć – Wszystkich Świętych

02.11.2018r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (1z 8)

 

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

GRUDZIEŃ

 

Dzień otwarty  dla rodziców

 – dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30

.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (3z 8)

23.12-31.12 2018r.

Przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)

STYCZEŃ

01.01.2019.

Dzień wolny od zajęć – Nowy Rok

02.01.20189.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (4z 8)

 

Wystawienie ocen na I semestr 2017/18

28.01 - 11.02.2019r.

Ferie zimowe

31.01.2019r.

Zakończenie I semestru roku szkolnego 2017/18

LUTY

 

Semestralne zebrania z rodzicami kl. 0-VII

 

Apel podsumowujący wyniki za I sem.

dla kl I-III i IV-VII

MARZEC

 

Dzień otwarty  dla rodziców

 – dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30

 

Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)

KWIECIEŃ

 

Spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

godz. 1530  (biblioteka)

zapoznanie z wnioskami ewaluacji

 

Śródsemestralne zebrania z rodzicami

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (5 z 8)

MAJ

01.05.2019r.

Dzień wolny od zajęć – Święto Pracy

02.05.2019r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (6 z 8)

03.05.2019r.

Dzień wolny od zajęć – Święto Konstytucji 3 Maja

 

Wystawienie ocen przewidywanych

 

Dyżur nauczycieli godz. 15.30-16.30

 (poinformowanie rodziców o ocenach przewidywanych i zagrożeniach oceną niedostateczną)

 

Dzień wolny od zajęć – Boże Ciało

CZERWIEC

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (8 z 8)

 

* Wystawienie ocen końcowych

21.06.2019r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

 

  

 1.      Możliwe są zmiany wyżej podanych terminów wynikające ze zmiany organizacji pracy szkoły.