Akcja "Ćwiczyć każdy może".

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2013/2014 do ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” zorganizowanej przez MEN w ramach Roku szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-bioracych-udzial-w-akcji

.

Celem akcji jest przyznanie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej tytułu „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

 Ruch w szkole

1.  wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

2.  wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)

3.  edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

4.  kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

5.  pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)

 Ruch poza szkołą

6. zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)

7. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

8. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)