Informacje dla rodziców

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godz. 730 - 1530

Pracownicy administracji:

Katarzyna Jankowska - sekretarz szkoły

Irena Dryńkowska - kierownik gospodarczy

Renata Mielniczuk - pracownik administracji


Dyżury nauczycieli - dni otwarte

pierwszy wtorek miesiąca 1530 - 1630

I SEMESTR

01.10.2013r.
05.11.2013r.
03.12.2013r.

07.01.2014r.

II SEMESTR

08.04.2014r. 
06.05.2014r.
03.06.2014r.


Godziny pracy pedagoga szkolnego
(W zwi
ązku z nieobecnością pedagoga szkolnego jego zadania organizacyjno - wychowawcze przejmują wicedyrektorzy)

Poniedziałek - 1230 - 1530   /kl. 0-3 - A. Balcerzak/


Wtorek  - 1330 - 1530  /kl. 0-3 - A. Balcerzak ; kl. 4-6 - R. Jędrzejewska/

Środa - 1230 - 1530  /kl. 4-6 - R. Jędrzejewska/


Godziny pracy świetlicy szkolnej - sala 8 (op. Dorota Budner)

od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 16.30

Świetlica szkolna dla klas 3 - sala 10 (op. Anna Michalak)

Opiekę w świetlicach pełnią równiez nauczyciele w ramach godzin z art. 42 KN

 

Godziny pracy biblioteki szkolnej
(p. Ewa Stolarz)


poniedziałek - 800 - 1400

wtorek - 800 - 1500

środa - 800 - 1500

czwartek - 800 - 1400

piatek - 800 - 1250
Pielęgniarka szkolna - Krystyna Zaręba

przyjmuje

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 800 - 1430

środy 800 - 1200

 

 Obiady w stołówce szkolnej wydajemy w godz. 1230 - 1400

(o zamawianiu i odmawianiu obiadów w stołówce szkolnej prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem do godz. 900)

 

Informujemy, że prowadzimy w szkole dokumentację fotograficzną wszystkich imprez i uroczystości. Zdjęcia umieszczane są na stronie internetowej i w gazetce szkolnej.
Jeśli ktoś z Państwa nie życzy sobie, aby fotografie jego dziecka były publikowane prosimy o zgłoszenie tego wychowawcy klasy lub pocztą elektroniczną pod adresem szkoły.