Konkurs dla klas VI - VIII

ZAPRASZAMY

Uczniów klas VI-VIII do uczestnictwa w KONKURSIE PLASTYCZNYM  

pt. „KUPUJĘ - NIE RYZYKUJĘ”,

organizowanym w ramach edukacji ekonomicznej i projektu POLICYJNA AKADEMIA BEZPIECZNEGO KONSUMENTA realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu wraz z Narodowym Bankiem Polskim.

  •   Tematy prac (plakatów) mają mieć charakter informacyjno - edukacyjny i dotyczyć bezpieczeństwa finansowego w realu i w Sieci.
  •   Tematem prac plastycznych (plakatów) są szeroko pojęte zagrożenia związane z zakupami i płatnościami w Sieci, lub w szerszym kontekście mogą odnosić się również do wielu innych zachowań z nimi wiązanych, np.: zagrożeń związanych z obecnością dzieci w cyberprzestrzeni (wyłudzenia pieniędzy, zakupy nieletnich itp.) oraz bezpieczeństwa tożsamości konsumenta w Sieci i zagrożeń transakcji handlowych on-line.
  • Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny i ciekawy sposób w formie plakatu przedstawić treść tematu.
  • Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej technice plastycznej (obowiązkowe wymogi techniczne: jedna strona formatu A3, orientacja pozioma), każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły)
  • Zgłoszona do konkursu praca plastyczna musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką i nie może równolegle brać udziału w innych konkursach.
  • Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne oraz przekaz merytoryczny związany z tematyką konkursu.
  • Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych. 
  • Termin dostarczenia prac do sekretariatu SP1 w Gostyninie do dnia 07.12.2020 r.