Wykaz projektów i programów realizowanych w naszej szkole

Realizacja programów  rządowych, własnych, innych  i projektów autorskich

w  roku szkolnym 2020/2021

 

 

 • Szkolny Klub Sportowy dla klas I-VIII - M. Andrzejczak, A. Olszewska, M. Lińska
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - Ewa Stolarz, D. Budner
 • Umiem pływać - Anna Panek
 • ,,Przyszłość zaczyna się dziś” - Magdalena Andrzejczak, Anna Panek
 • Zdalna szkoła. Zdalna szkoła plus - Magdalena Andrzejczak
 • Mazowiecki program przygotowania szkół i uczniów do nauczania zdalnego - Magdalena Andrzejczak, Anna Panek

 

Programy własne

 • Wewnątrzszkolny program kształcenia umiejętności uczenia się - Magdalena Andrzejczak, Agnieszka Olszewska, Anna Panek
 • Koduję więc jestem – kasa III - Mariola Matuszewska
 • Program własny z zakresu filozofowania z dziećmi – Moje spotkania z filozofią w oparciu o program edukacyjny. Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą – klasa I - Monika Majewska
 • Już pływam – program własny zajęć pozalekcyjnych doskonalących pływanie w klasach II-III - Beata Kujawa
 • Logopedia na wesoło – klasy I-III - Renata Kaźmierska
 • Program Doradztwo zawodowe w klasach VII i VIII - Joanna Zielińska
 • Koło szachowe - Arkadiusz Szulczewski
 • Wolontariat w szkole - Dorota Stępniak, Ewa Nowakowska
 • Koło misyjne - Elżbieta Marciniak
 • Program adaptacyjny dla grup zerowych - Izabela Reńda
 • Program zajęć socjoterapeutycznych z elementami terapii przez sztukę - Katarzyna Jankowska, Żaneta Liberadzka
 • Matematyka da się lubić – program własny z matematyki - Izabela Markiewicz

 

Czytaj więcej...