Wykaz projektów i programów realizowanych w naszej szkole

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

Lp.

Nazwa projektu/programu

Uwagi

1.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY dla klas I-VIII -program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki , realizowany przez Unię Związków Sportowych  Warszawy i Mazowsza.

 

2017/2018r.

2.

AKADEMIA KOMPETENCJI – program regionalny współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego dla klas IV-VI z zakresu organizacji zajęć dodatkowych: przyrody, zajęć komputerowych,

j. angielskiego, matematyki.

 

2016/2018r.

 

3.

ERASMUS+ - program unijny w ramach współpracy międzynarodowej. Temat - „Moje pasje – moją przyszłością”

2017/2019r.

4.

6 – LATKU WITAJ W SZKOLE – program adaptacyjny dla dzieci przyszłych grup przedszkolnych i klas I

2017/2018r.

5.

AKTYWNA TABLICA- rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019.

 

2017/2018r.

6.

AKTYWNIE SPĘDZAM CZAS NA SPORTOWO I KSZTAŁTUJĘ SWOJĄ POSTAWĘ CIAŁA PRAWIDŁOWO – projekt Szkolnego Związku Sportowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

2017/2018r.

7.

ZACZYTANA SZKOŁA – projekt Studium Prawa Europejskiego mający na celu rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

2017/2018r.

8.

KLASA SPORTOWA – kontynuacja programu dla klasy Vc i VIc)

2017/2018r.

9.

SZKOŁA W RUCHU – kontynuacja projektu

2017/2018r.

 

MISTRZOWIE KODOWANIA - projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.

 

 

2016/2018r.

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZREALIZOWANE:

 

Lp.

Nazwa projektu

Uwagi

1.

AKADEMIA KOMPETENCJI – program regionalny współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego dla klas IV-VI z zakresu organizacji zajęć dodatkowych: przyrody, zajęć komputerowych,

 j. angielskiego, matematyki.

2016/2018r.

 

2.

MISTRZOWIE KODOWANIA - projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym  Projekt: Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją CoderDojo, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji” przy wsparciu grupy SuperBelfrzy RP.

2016/2017r.

3.

AKADEMIA ROBOTICA – cykl zajęć pozalekcyjnych prowadzonych i sfinansowanych przez Fundację PZU.

2016/2017r.

4.

UMIEM PŁYWAĆ – projekt powszechnej nauki pływania dla uczniów kl. I-III. Dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Miasta

2016/2017r.

5.

JUNIOR SPORT – projektmający na celu organizację i prowadzenie systematycznych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Miasta.

2016/2017r.

 

6.

BEZPIECZNA SZKOŁA – kurs dla pracowników placówek oświatowych

IX – XII 2016r.

7.

KSIĄŻKA MOICH MARZEŃ – pozyskanie środków na zakup książek do biblioteki szkolnej

2015/2016r.

8.

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY – ogólnopolski program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla dzieci współfinansowany w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Członkowskimi Unii Europejskiej i Ministerstwo Zdrowia

2015/2016r.

9.

6 – LATKU WITAJ W SZKOLE – program adaptacyjny dla dzieci przyszłych grup przedszkolnych i klas I

2015/2016r.

10.

PROJEKT  EUROPEJSKI – E - TWINNING

Different countries, different Di cultures. Różne kraje, różne kultury.

2015/2016r.

11.

ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM- ogólnopolski projekt dla kl. I-III realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska (zmiana nawyków żywieniowych, stylu życia, aktywność sportowa).

2015/2016r.

12.

TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA -skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”

 

2015/2016r.

13.

TESCO DLA SZKÓŁ – Kulinarni odkrywcy

nagranie filmu z wykonania potrawy  2015r.

14.

BĄDŹ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM DLA DZIECI Z UGANDY – współpraca z Honoratą Ławrynowicz członkiem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego - pomoc finansowa ugandyjskim dzieciom   

klasa VI a

grudzień 2015r.

15.

NOWA PRACOWNIA PRZYRODY – pomoc w opracowaniu metod pracy z uczniem opartych na metodzie badawczej i wyposażeniu pracowni przyrody – współpraca z Centrum Nauki Kopernik

2015r.

16.

MOJA PRZYSZŁOŚĆ - projekt systemowy mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci – współfinansowany przez UE.

2014/2015r.

17.

ODBLASKOWA SZKOŁA – akcja przy współpracy z Komendą Powiatową w Gostyninie

2014/2015r.

kontynuacja akcji w 2015/2016r.

18.

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA -  projekt skierowany dla uczniów  klas  IV-VI realizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

2014/2015r.

kontynuacja w kolejnych latach

19.

TRZYMAJ FORMĘ - projekt współfinansowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności, Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

2014/2015r.

kontynuacja w kolejnym roku

20.

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

2014/2015r.  kontynuacja w kolejnych latach

21.

SZKOŁA W RUCHU – projekt MEN

2014/2015r.

kontynuacja w kolejnych latach

22.

ŚNIADANIE DAJE MOC –projekt mający na celu utworzenie w klasach miejsca do wspólnego spożywania z nauczycielem drugiego śniadanie

2014/2015r.

kontynuacja w kolejnym roku

23.

MOJA DROGA DO SUKCESU – projekt MEN

2012r.

24.

COMENIUS 2011/2013

2011/2013r.

25.

WOLONTARIAT  - adopcja na odległość Karlosa i Kemi z Peru – współpraca z misjonarzem Radosławem Zawadzkim

2011/2012r.

kontynuacja w kolejnych latach

26.

RADOSNA SZKOŁA – projekt mający na celu zdobycie środków finansowych na wyposażenie świetlic i oddziałów przedszkolnych

2010r.

27.

COMENUIS 2007/2009

2007/2009r.

28.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

 

2007/2008r.

kontynuacja projektu w kolejnych latach

29.

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – wspieranie zdrowia emocjonalno – psychicznego, umysłowego oraz moralnego.

2001r.

kontynuacja w kolejnych latach