Aktywna tablica

              

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych i podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, które umożliwiają szerokie wykorzystanie TIK i upowszechnienie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów. 

Cele szczegółowe programu:

1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK  w procesie kształcenia lub uczenia się;

2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

czytaj więcej:

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/aktywna-tablica/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html

http://www.multimediawszkole.pl/dokumenty/ulotka_Aktywna_Tablica_multimediawszkole.pl.pdf

 

 MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI STOSUJĄCYCH TIK

 

Szkoła podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie

 

Szkoła podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Sokołowie

 

 

Szkoła Podstawowa w Teodorowie

 

 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu

 

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNE (TIK)

czytaj więcej:

https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf

https://proedukator.wordpress.com/2012/01/04/technologie-informacyjno-komunikacyjne-pojecie-ogolne/

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/476/Trendy+2+2013_A.+Szczepanik.pdf

 

DOBRE PRAKTYKI

AKTYWNA EDUKACKA

czytaj więcej:

 file:///D:/zdj%C4%99cia%20szkolne%20Beata/Downloads/Dobre-praktyki-wykorzystania-TIK-w-szkole.pdf

 TIK NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO I HISTORII

czytaj więdej:

https://www.oeiizk.waw.pl/kursy/pliki/509-CPOLH.pdf

CIEKAWE LINKI

1. MATZOO.PL

http://www.matzoo.pl/sprawdziany/zestaw-2-moje-pierwsze-kieszonkowe_43_302

 2. KLIKANOWO

https://klikankowo.jimdo.com/zaj%C4%99cia-komputerowe-kodowanie/

3. KALIGRAFOWANIE

http://www.kaligrafowanie.pl/?q=node/46

 4. POJEMNOŚCI

https://learningapps.org/watch?v=pyfuonc7a01

 5. PisuPisu.pl - GRY EDUKACYJNE

http://pisupisu.pl/

 

SCENARIUSZE LEKCJI

P. Renata Zalewska            pobierz

p. Izabela Markiewicz         pobierz

p. Mariola Matuszewska      pobierz

p. Mariola Matuszewska      pobierz