Zdobyliśmy tytuł "Szkoła Dobrego Wychowania"!

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie, wykonując zadania przewidziane regulaminem konkursu Szkoły dobrego wychowania - w terminie od 26 stycznia 2015r.  do 11 czerwca 2015r. -  i uzyskała tytuł „Szkoła dobrego wychowania”.

 Informacja o  zadaniach konkursowych

.

Zadanie 1.

Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.

W tygodniu od 16 lutego do 20 lutego 2015 r. wychowawcy klas IV – VI w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie przeprowadzili ze swoimi wychowankami debaty na temat dobrego wychowania i wypracowali z uczniami propozycje do Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Samorząd Uczniowski klas IV – VI zebrał wszystkie pomysły.  Tak wygląda efekt naszej pracy.

Szkolna Karta Zasad Dobrego Zachowania

 1. Jestem życzliwy, uprzejmy, miły. Uśmiecham się do innych.
 2. Używam zwrotów grzecznościowych : „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” itp.
 3. Nie używam wulgaryzmów.
 4. Nie przerywam, gdy ktoś mówi.
 5. Jestem koleżeński, pomagam innym.
 6. Zwracam się do kolegów po imieniu.
 7. Nie plotkuję.
 8. Staram się mówić prawdę.
 9. Nie krzywdzę innych.
 10. Reaguję na przejawy agresji.
 11. Staram się być sprawiedliwy.
 12. Potrafię przyznać się do błędu i przeprosić.
 13. Panuję nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi.
 14. Nie obrażam innych i nie wyśmiewam się z nich, mnie też się zdarza pomylić.
 15. Jestem punktualny, nie spóźniam się na lekcje.
 16. Pamiętam o obowiązkach ucznia.
 17. Zawsze dotrzymuję słowa.
 18. Szanuję inne osoby oraz ich własność.
 19. Dbam o higienę osobistą i porządek wokół siebie.
 20. Ubieram się stosownie do sytuacji (strój galowy na akademie szkolne, obuwie na zmianę).
 21. Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych.
 22. Wyrażam własne zdanie i szanuję opinię innych.

  Zadanie 2.

  Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy  wśród uczniów na temat savoir vivre. Laureaci otrzymują dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.

  W naszej szkole konkurs na „Mistrza savoir vivre” przeprowadziliśmy w środę, 10 czerwca 2015 r. po wcześniejszym przygotowaniu uczniów w zakresie terminologii savoir vivre, znajomości zasad postępowania w różnych sytuacjach oraz do wykonywania zadań praktycznych, np. nakrywanie do stołu, składanie serwetki, wiązanie krawata. Do konkursu przystąpiło 20 osób (po dwie osoby z każdej klasy IV – VI). Kandydatów wyłonili wychowawcy na podstawie przeprowadzenia testów i rozmów z uczniami oraz w oparciu o własne obserwacje wychowanków.

  Zadanie 3.

  Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

  Uczniowie klas  IV – VI zostali szczegółowo poinformowani o sposobie wykonania tego zadania w piątek, 6 lutego br. - podczas apelu podsumowującego  I semestr roku szkolnego 2014/2015. Termin składania prac - do wychowawców poszczególnych klas – ustaliliśmy od dnia 23 lutego do dnia 20 marca 2015 r. Uczniowie zapisywali prace na kartkach, a także przesyłali drogą elektroniczną do nauczycieli. Wspomagali nas w tym przedsięwzięciu nauczyciele informatyki i rodzice. Zgromadziliśmy łącznie 220 wypracowań. Uczniowie zamieścili w nich między innymi ogólne informacje nt. zasad dobrego zachowania, ale przede wszystkim przykłady z własnego życia – zachowanie w domu, w szkole, w kinie, w teatrze, przy stole, u znajomych, w sklepie, na przejściu dla pieszych itp. Uczniowie prezentowali swoje prace podczas godzin do dyspozycji wychowawcy.

  Zadanie 4.

  Kolejne zadanie polegało na przeprowadzeniu międzyklasowych  inscenizacji na temat znajomości    i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…

  Jako pierwsi zgłosili się do wykonania tego zadania wychowawcy klas I – III, którzy opracowali scenariusz programu artystycznego nawiązujący do zasad savoir vivre zatytułowany „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą”. Wraz z uczniami zaprezentowali go społeczności szkolnej podczas apelu w dniu 6 lutego 2015 r.

  Koordynatorzy projektu

  Renata Grabowska i Magdalena Andrzejczak