Sprawozdanie z działalności zespołu Szkoły Odkrywców Talentów w I semestrze r. szk. 2016/2017

Szkoła Odkrywców Talentów to zebranie wszystkich działań, które w ramach planu pracy szkoły,  mają na celu rozwijanie, uzdolnień, talentów kształtowanie pasji dzieci i młodzieży.

W zasadzie każde zadanie, które państwo realizujecie jest włączone do sprawozdania: konkursy przedmiotowe, które są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem, prezentujących rozległą wiedzę, projekty – wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, zajęcia artystyczne (teatralne, dziennikarskie), sportowe, wolontariat.

Czytaj więcej...

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW – I semestr

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą liczyć na indywidualne traktowanie, otrzymują rozszerzone treści kształcenia, motywowani są do samodzielnej pracy, zajęcia dostosowuje się do potrzeb ucznia. Nasze działania zmierzają do zachęcania  uczniów do udziału w olimpiadach, konkursach, zawodach, projektach. Oprócz prezentowanych wcześniej propozycji zajęć pozalekcyjnych, uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2015/2016 uczestniczą w projektach:

Czytaj więcej...

I Szkolny Dzień Talentów - już się odbył

I nadszedł ten długo oczekiwany dzień… 1 czerwca odbył się I Szkolny Dzień Talentów.  

Poprzedziła go wystawa „Nasze pasje”.  W piątek 29 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje kolekcje, zbiory w bibliotece szkolnej. Królowały aniołki, maskotki, monety. Zachwyt wzbudziły woskowe świece. Zainteresowanie zwiedzających było ogromne, bo… „Człowiek bez pasji, jest jak okręt, który nie wie dokąd zmierza”.

.

Czytaj więcej...

Działania Szkoły Odkrywców talentów na rok szkolny 2015/16

                            "Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz piękną"
                                                                                          Mikołaj Gogol 
 
 
    Głównym założeniem działania Szkoły Odkrywców Talentów jest wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów oraz rozwijanie, wspomaganie, pogłebianie ich zdolności zgodnie z możliwościami i potencjałem.
   Umożliwienie, wydobywanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dzieci i młodzieży, rozbudzenie możliwości intelektualnych i twórczych to cel naszej pracy.
   W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych:
 
 .

Czytaj więcej...

I Szkolny Dzień Talentów

„Człowiek bez pasji, jest jak okręt, który nie wie dokąd zmierza”

 I Szkolny Dzień Talentów zapoczątkowała wystawa „Nasze pasje”.  W piątek 29 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swoje kolekcje, zbiory w bibliotece szkolnej. Królowały aniołki, maskotki, monety. Zachwyt wzbudziły woskowe świece. Zainteresowanie zwiedzających było ogromne. Zapraszamy za rok!

.

Czytaj więcej...