Działania Szkoły Odkrywców Talentów

Szkoła Odkrywców Talentów jest podsumowaniem wszystkich działań  wynikających i przeprowadzanych w ramach pracy szkoły i mających na celu rozwijanie talentów, uzdolnień, kształtowanie pasji dzieci i młodzieży.

 Każde zadanie, które jest realizowane w szkole włączone jest do przedsięwzięć Szkoły Odkrywców Talentów. Są to: konkursy przedmiotowe, które są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem, prezentujących rozległą wiedzę,  projekty – wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, zajęcia artystyczne (teatralne, dziennikarskie), sportowe, wolontariat.

.

Czytaj więcej...