Działania Szkoły Odkrywców talentów na rok szkolny 2015/16

                            "Talent ze wszystkiego może uczynić rzecz piękną"
                                                                                          Mikołaj Gogol 
 
 
    Głównym założeniem działania Szkoły Odkrywców Talentów jest wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów oraz rozwijanie, wspomaganie, pogłebianie ich zdolności zgodnie z możliwościami i potencjałem.
   Umożliwienie, wydobywanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dzieci i młodzieży, rozbudzenie możliwości intelektualnych i twórczych to cel naszej pracy.
   W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych:
 
 .
    kl. I-III
 

Gimnastyka korekcyjna dla klas Ib, Ie, IIIb (M. Lińska) – poniedziałek 950-1035 s. 56

Gimnastyka korekcyjna dla klas Ia, Id, IIc (M. Lińska) – wtorek 1250-1335 s. 56

 Gimnastyka korekcyjna dla klas IIa, IId, IIId (I. Markiewicz) – środa  950-1035 s. 56

 Gimnastyka korekcyjna dla klas IIIa, IIIc,  (A. Olszewska) – środa  1145-1230 s. 56

 Gimnastyka korekcyjna dla klas Ic, IIb, (A. Olszewska) – piątek 1250-1335 s. 56

 SKS dla klas I-III (M. Zaborowska) – I zmiana wtorek 1535-1620 sala 13, II zm – czwartki 855- 940 s. 73

 Gry i zabawy matematyczne dla klasa II-III (M. Andrzejczak) – wtorek 1440-1525 sala 49

 Kolorowa ortografia dla klas II-III (T. Zarzycka) – poniedziałek 1435 -1620 sala 7

 Koło kulinarne „Kuchnia pełna cudów” dla klasy I-III (M. Matuszewska) -  piątek 1145-1335 sala 48

 Koło małego plastyka kl I-III (M. Czerwińska) – I zmiana środa1250-1335 s.48 II zmiana środa  855-940 s. 48

 Koło przyrodnicze kl. I-III(A. Kacprzak) - I zmianawtorek 1145-1233 s.51, II zmiana czwartek 1440-1525 s.53

Ortografia na wesoło dla klas II (G. Czarnecka) – wtorek  1145-1230 sala 82

 Zabawy z liczbami dla klas I (E. Brzózka)I zm. poniedziałek 1145-1230 s. 24,II zm. poniedziałek 950-1035 s. 82

 Mądra szkoła czyta dzieciom dla klas I-III (M. Majewska) - wtorek  950-1035 sala 52

 Spotkanie z piosenką dla klas II-III  (A. Walczak) – poniedziałek  1550-1620 sala s. 50

 

 kl. IV-VI

 

SKS  dla klas IV-VI – chłopcy (B. Kujawa) – środa 1535-1620  sala 13 – dziewczęta– wtorek1535-1620  sala 73

Koło plastyczne dla kl. IV-VI (A. Michalak) – poniedziałek 1345-1525  sala 30

 Chór szkolny (T. Sarniak) – wtorek 1440-1525 sala 30

 Koło misyjne (E. Marciniak) – czwartek 1345-1430 sala 82

 Wolontariat szkolny (D. Stępniak)-  wtorek  1400-1530 sala 82

 Zajęcia czytelnicze dla klas IV-VI  (E. Stolarz) – środa 1250-1335 biblioteka

 Koło teatralne (R. Idzikowski) – środa 1600-1730 sala 66

 Koło dziennikarskie dla klas IV-VI (A. Stachowska) – wtorek 1345-1430 sala 24

 Koło przyrodnicze dla klas IV-VI (M. Chromniak)- wtorek  1440-1620  sala 31

 Zajęcia wyr. z języka polskiego dla klasy Vd (R. Cichońska) – czwartek  1250-1335 sala 34

 Zajęcia wyr. z języka polskiego dla klasy IVc, Vb (R. Szlosowska) – wtorek  1345-1430 sala 32

 Zajęcia wyr. z języka polskiego dla klasy IVa, IVb, Va (R. Grabowska) – wtorek  1250-1335 sala 26

 Zajęcia wyr. z języka polskiego dla klasy Vc (R. Grabowska) – wtorek  800-845 sala 26

 Pogotowie matematyczne dla klas IV-VI (E. Jagodzińska) -  poniedziałek 1345-1430 sala 27

 Konwersacje w języku angielskim  IV-VI (K. Sosnowska) – wtorek 1250-1335  sala 28 

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z jęz. polskiego kl. VIb (R. Cichońska) – czwartek  855-940 sala 34

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z jęz. polskiego kl. VIa (A. Stachowska) – wtorek 1250-1335 sala 24

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z jęz. polskiego kl. VIa (A. Stachowska) – wtorek 1250-1335 sala 24

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z jęz. polskiego kl. VIc (R. Szlosowska) – piątek  1250-1335 sala 32

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z matematyki  kl. VIb (W. Michalak) – środa 1345-1430 sala 35

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z matematyki  kl. VIc (W. Michalak) – piątek  800-845 sala 35

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z matematyki  kl. VIb (E. Jagodzińska) – piątek 1345-1430 sala 27

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z jęz. angielskiego  kl. VIa (A. Grusiecka) – czwartek  1345-1430 sala 91

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z jęz. angielskiego  kl. VIb (A. Grusiecka) – wtorek 800-845 sala 91

 Przygotowanie do ogólnop. spr. z jęz. angielskiego  kl. VIc (K. Sosnowska) – czwartek 800-845 sala 28