Publiczna Prezentacja Osiągnięć Szkoły i Wyników Autoewaluacji

Publiczna Prezentacja Osiągnięć Szkoły i Wyników Autoewaluacji odbyła się 8 grudnia 2010r. o godzinie 10.50. Uczestniczyli w niej przedstawiciele społeczności szkolnej:

- oddział przedszkolny: grupa Oa, Ob Oc, klasa Ia, klasa II b, klasa IVd, klasa Vd, klasa VIa, klasa VId, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice

oraz

Przedstawiciele społeczności lokalnej:

Rejonowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie - p. Agnieszka Żurawicz

Burmistrz Miasta Gostynina - p. Włodzimierz Śniecikowski

Kierownik Referatu ds. Edukacji, Kultury i Promocji Zdrowia - p. Szymon Szczypawka

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Księcia Siemowita IV - p. Robert Pypkowski

Dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Polskim Noblistów - p. Joanna Syska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte - p. Małgorzata Krajewska

Dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Gostyninie wraz z opiekunem p. Anną Kaźmierczak

Klasa IIId Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte z wychowawcą p. Marią Katarzyńską.

Klasa Ia z Gimnazjum nr 1 im. Księcia Siemowita IV - z wychowawcą p. Małgorzatą Kozubską

Klasa Ie z Gimnazjum nr 2 im. Polskim Noblistów - z opiekunem p. Małgorzatą Kicką

Asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyninie - p. Joanna Zając,

Starszy Asystent ds. Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyninie - p. Sylwia Wiśniewska

Sekretarz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie - p. Katarzyna Brzozowska

Redakcja „Głosu Gostynińskiego”

Telewizja Kablowa Vectra S.A

.

Czytaj więcej...

Kształtowanie zdrowego trybu życia

Nasze działania skupiały się nie tylko na realizacji zadań priorytetowych. Zauważyliśmy, że wielu uczniów prowadzi niezdrowy tryb życia: ma problemy z nadwagą, je chipsy, słodycze, prowadzi nieaktywny tryb życia. Postanowiliśmy opracować projekt „Kształtowanie zdrowego trybu życia”. Jest ona podzielony na trzy części: aktywność a zdrowie, zdrowe odżywianie i działania proekologiczne. Projekt ten realizowaliśmy w latach 2008 - 2009 i realizujemy nadal dokonując niezbędnych aktualizacji.

Nasze cele to uświadomienie wpływu sposobu odżywiania na zdrowie i samopoczucie człowieka, zwracanie uwagi na prawidłową postawę ucznia podczas zajęć lekcyjnych, zachęcenie do większej aktywności fizycznej, popularyzacja rajdów, zabaw na świeżym powietrzu, zachęcenie do podejmowania działań proekologicznych, uświadomienie wpływu działalności człowieka na ocieplenie klimatu.
 

Czytaj więcej...

Szkoła Promująca Zdrowie

Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia ludzi i efektów ekonomicznych, a edukacja zdrowotna jest podstawowym prawem każdego człowieka.

Promocja zdrowia to jedno z zadań szkoły, dlatego postanowiliśmy włączyć się w realizację europejskiego projektu: „Szkoła Promująca Zdrowie".
Przekazując dzieciom wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa.

Zakres prezentowanej w nim wiedzy dostosowany jest do możliwości intelektualnych ucznia i wzrasta sukcesywnie w miarę rozwoju dziecka, a treści realizowane są metodami aktywnymi, interaktywnymi z udziałem uczniów, rodziców i zapraszanych gości. Szkoły realizujące program „Szkoły Promującej Zdrowie” kładą akcent na podnoszenie poziomu zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach wybranych i przyjętych przez społeczność szkolną jako zadania priorytetowe.

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie:

• podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie

• uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko i zachęcają rodziców do podjęcia podobnych starań.

Przyjęte przez nas cele to:

• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej

• zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów

• umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie ich poczucia własnej wartości

• zapewnienie sprzyjającego zdrowiu środowiska fizycznego, pracy i nauki.

• wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.

• włączenie do działań szkoły służby zdrowia.

Nasza praca nad programem rozpoczęła się w 2007 roku i trwa nadal. W roku szkolnym 2009/2010 opracowaliśmy raport z naszych dotychczasowych działań i wysłalismy go do Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W marcu 2010 roku zostalismy przyjęci do Mazowickiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie ubiegamy się o certyfikat.

 

.

Jak "tworzyliśmy" Szkołę Promującą Zdrowie

W II semestrze roku szkolnego 2006/2007 przyszły koordynator Szkoły Promującej Zdrowie - p. Elżbieta Marciniak uczestniczył aw szkoleniu „Jak tworzymy Szkołę Promującą Zdrowie”. Po tym szkoleniu przekazała pierwsze informacje na temat idei Szkoły Promującej Zdrowie. Przeprowadziliśmy wtedy pierwsze badanie ankietowe badające samopoczucie społeczności szkolnej.

Czytaj więcej...