Wspólne drugie śniadanie w szkole

Z inicjatywy Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie przystąpiliśmy do realizacji programu „Wspólne drugie śniadanie w szkole”. Autorem programu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Celem programu jest promocja zdrowia i zdrowego stylu życia. Wspólne śniadanie powinno być spożywane przez cały zespół klasowy i nauczyciela w klasie lub w stołówce szkolnej. Stwarza to możliwość integracji uczniów i nauczycieli, uczy kultury spożywania posiłków i jest ważnym elementem profilaktyki nadwagi i otyłości. Systematyczne jedzenie drugiego śniadania korzystnie wpływa na samopoczucie uczniów i nauczycieli i ich dyspozycję do pracy. Udział w programie jest dobrowolny. Do programu przystąpiły oddziały przedszkolne: Oa, Ob, Oc i Od oraz  klasy: Id, Ia,  IVa, IVb, IVc, Va, Vc, VIb i VIc.

.

Czytaj więcej...

Apel dla klas IV-VI "Woda zdrowia ci doda"

Uczniowie klas IV - VI w środę, 5 lutego uczestniczyli w apelu. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego pod kierunkiem pani wicedyrektor Renaty Jędrzejewskiej i opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Renaty Grabowskiej zaprezentowali podsumowanie wyników nauczania, zachowania i frekwencji za I semestr roku szkolnego 2013/2014.

.

Czytaj więcej...

Apel dla klas I-III "Woda zdrowia ci doda"

    W środę 5 lutego uczniowie klas I - III uczestniczyli w apelu pod hasłem „Woda zdrowia ci doda”. Uczestnicy apelu mieli ubrania w kolorze wody lub przyczepiony do ubrania symbol wody - kropelkę. Każda klasa przygotowała hasła promujące picie wody.: „ Woda to życie”, „ Wodę piję, zdrowo żyję”,   „Piję wodę bo jest zdrowa”, „ Chcesz by zdrowy i młody nie stroń nigdy od wody”, „Wodę życia mam do picia”.

.

Czytaj więcej...