Problem hałasu na przerwach

Cele:
- uświadomienie wpływu hałasu na zdrowie człowieka
- wskazanie właściwych wzorców zachowań

- zwracanie szczególnej uwagi na zachowanie uczniów podczas przerw

- zmniejszenie zachowań agresywnych

- realizacja programów własnych dotyczących agresji

- kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców
 

Podjęte przez nas działania

1.Uczniowie z koła LOP pod kierunkiem nauczyciela przyrody przygotowali dla uczniów klas I - III, prezentację dotyczącą wpływu hałasu na zdrowie człowieka.

2.Przygotowałaliśmy i na bieżąco uaktualniliśmy gazetkę dotyczącą problemu hałasu.

3. Asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gostyninie przeprowadziła szkolenie na temat: „Wpływ hałasu na zdrowie i układ nerwowy człowieka”. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły i nauczyciele dowiedzieli się, jaki wpływ na nasze zdrowie i funkcjonowanie ma hałas.

4. Na zebraniach dla rodziców przeprowadziliśmy szkolenie na temat „Hałas i jego wpływ na zdrowie i układ nerwowy człowieka”.

5.Na lekcjach wychowania fizycznego i godzinach wychowawczych nauczyciele uczyli zabaw integracyjnych. Przybliżyliśmy w ten sposób uczniom zabawy, które mogli wykorzystać podczas przerw. Służyły one integracji, uczyły zgodnej zabawy, przebywania w środowisku kolegów i koleżanek. Chcieliśmy uświadomić uczniom, że istnieją zabawy, które polegają nie tylko na grze w berka, krzykach, wzajemnym popychaniu się i biciu.

6.Nauczyciele grup zerowych opracowali i przeprowadzili zajęcia dotyczące hałasu: „W królestwie dźwięków. Gdzie mieszka cisza?”. Opracowali również ćwiczenia ciszy. Scenariusze zajęć zostały udostępnione wszystkim nauczycielom.

7.Nauczyciele grup zerowych przeprowadzili konkurs na „Króla i Królową Ciszy”. Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy oraz koronę i szarfę Króla i Królowej Ciszy.

8.Nauczyciele z Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie przeprowadzili konkurs na plakat „Nie hałasuj”. Plakaty zostały zaprezentowane podczas Festynu Szkolnego 14 czerwca 2008r.

9.Zorganizowaliśmy konkurs na wiersze i piosenki promujące walkę z hałasem. Zostały one zaprezentowane podczas Festynu Szkolnego 14 czerwca 2008r.

10.Na łamach szkolnej gazetki „Nowinki z jedynki” na bieżąco publikowaliśmy materiały z dotychczas zrealizowanych zadań.

11.Podsumowaniem naszych działań był Dzień Ciszy, który ogłosiliśmy 9 czerwca 2008r. Koordynator SzPZ w każdej klasie przedstawił cele tego zadania i podkreślił niekorzystny wpływ hałasu na zdrowie całej społeczności szkolnej. Na każdej lekcji nauczyciele na specjalnie przygotowanych formularzach oceniali zachowanie uczniów.


Projekt ten nie należał do najłatwiejszych. Hałas z mniejszym lub większym natężeniem zawsze będzie obecny w tak dużej szkole jak nasza, która liczy każdego roku około 800 uczniów. Mimo, że program ten został zakończony nadal podejmujemy działanie zmierzające do zmniejszenia poziomu hałasu. W roku szkolnym 2009/2010 powstał kącik ciszy dla uczniów klas I - III. Uczniowie mają możliwość przebywania w miejscu, gdzie jest mniejsze natężenie hałasu, jest to alternatywa dla osób, którzy nie lubią „hałaśliwych przerw”.
 
.